Tay Đấm Thép (2011) – Real Steel

Vào năm 2020, các võ sĩ của con người được thay thế bằng robot. Charlie Kenton, một cựu võ sĩ quyền anh, sở hữu Ambush, nhưng thua nó trong cuộc chiến chống lại một con bò tót thuộc về người quảng bá và chủ sở hữu lễ hội Ricky.

 311