Tây du ký 2: Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh (2016) – The Monkey King 2 (西游记之孙悟空三打白骨精)

Sau khi thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, Hầu Vương đồng hành cùng nhà sư trẻ đã giải thoát mình trong nhiệm vụ nguy hiểm để thu hồi các cuộn chân kinh.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT