Tế Công Thật Giả (2023) – Real and Fake Ji Gong (Zhen Jia Ji Gong / 真假济公)

Kể về câu chuyện của Tế Công vào thời khắc mấu chốt sắp sửa đột phá tầng cuối cùng đ thành Hàng Long La Hán thì cảm nhận được dân làng ở thôn Bạch Thuỷ đang gặp nạn, vì vậy ông từ bỏ tu luyện, đi đến thôn Bạch Thuỷ để giải cứu người dân.