Thảm Họa Thiên Thạch (2020) – Greenland

Khi một cụm sao chổi đang lao tới đe dọa phá hủy phần lớn hành tinh, một gia đình phải chiến đấu trước nỗi sợ leo thang và tình cảnh hỗn loạn để đến nơi an toàn.