Thám tử gà mơ: Bộ ba khó đỡ (2018) – The Accidental Detective 2: In Action

Sau khi thành lập công ty thám tử mới, hai thám tử tư bắt tay với một thám tử lập dị để khám phá câu trả lời đằng sau hàng loạt cái chết bất ngờ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT