Thần Đồng Âm Nhạc (2007) – August Rush

Một thần đồng âm nhạc mồ côi sử dụng năng khiếu của mình để cố gắng tìm cha mẹ đẻ của mình.