Thần Sấm Thor (2011) – Thor

Vị thần mạnh mẽ nhưng kiêu ngạo Thor bị đuổi khỏi Asgard để sống giữa con người ở Midgard (Trái đất), nơi anh sớm trở thành một trong những người bảo vệ tốt nhất của họ.