Thần Thám Địch Nhân Kiệt (2020) – Detection of Di Renjie (Lovers of Di Renjie / Direnjie Tan An / 狄仁杰探案)

Cố đô Trường An xảy ra nhiều cái chết kỳ lạ khiến lòng dân hoang mang. Thần thám Địch Nhân Kiệt cùng Tạ Dao Hoàn phụng mệnh làm sáng tỏ mọi việc.