Thần Thám Địch Nhân Kiệt (2020) – Detection of Di Renjie (Lovers of Di Renjie / Direnjie Tan An / 狄仁杰探案)

Cố đô Trường An xảy ra nhiều cái chết kỳ lạ khiến lòng dân hoang mang. Thần thám Địch Nhân Kiệt cùng Tạ Dao Hoàn phụng mệnh làm sáng tỏ mọi việc.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT