Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có (2019) – Happy Old Year

Quyết định cải tạo toàn diện ngôi nhà của mình, cô vứt bỏ đồ vật thừa thãi. Nhưng khi thấy các món đồ của bạn trai cũ, cô như ngược dòng thời gian trở về quá khứ.

 87