Thành Phố Robot (2005) – Robots

Trong một thế giới rô-bốt, một nhà phát minh trẻ tuổi có lý tưởng đến thành phố lớn để gia nhập công ty theo cảm hứng của mình, chỉ để thấy mình phản đối cách quản lý mới độc ác của nó.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT