Thanh Xà: Tiền Duyên (2022) – Green Snake: The Fate of Reunion

Thanh Xà: Tiền Duyên (2022) – Green Snake: The Fate of Reunion kể về chuyện tình giữa Thanh Xà (rắn tu luyện thành người) và Đạo Thanh (Lâm Hựu Uy) – vốn là linh hồn cây thần hóa thành người. Họ gặp gỡ và yêu nhau trong quá trình tu tiên.