Thập Nguyệt Vi Hành (2009) – Bodyguards and Assassins

Ngay trước Cách mạng Trung Quốc, người sáng lập Hưng Trung Hội đối mặt với nguy cơ bị ám sát. Chỉ những võ sư giỏi nhất mới có thể bảo vệ ông.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT