The 8 Show (2024)

Phim kể về câu chuyện của tám người tham gia tiếp tục hợp tác và đối đầu với nhau trong một bối cảnh cực đoan, nơi trò chơi kết thúc khi có người chết trong một không gian bị cắt đứt khỏi cơ sở hạ tầng xã hội.