The Big Mouth (1967)

Trên một bãi biển ở San Diego, Gerald Clamson câu được một người đàn ông trông giống ếch ra khỏi nước, người này đưa cho anh ta bản đồ dẫn đến kho kim cương bị đánh cắp mà một số tổ chức tội phạm thèm muốn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT