The Burial (2023)

Dựa trên câu chuyện có thật của luật sư Willie E. Gary và khách hàng của ông là Jeremiah Joseph O’Keefe kiện công ty tang lễ Loewen, như được ghi lại trong bài báo cùng tên trên tờ New Yorker năm 1999 của Jonathan Harr.