The Colour Room (2021)

“The Colour Room” (2021) – Một câu chuyện đầy cảm hứng về Clarice Cliff, người đã vượt qua mọi rào cản để tạo nên một cuộc cách mạng về màu sắc trong thế giới gốm sứ.

Danh mục: , Từ khóa: