The Contractor (2022)

James Harper (Pine), một quân nhân được trang trí không tự nguyện bị giải ngũ khỏi Lực lượng Đặc biệt của Quân đội Hoa Kỳ do sử dụng chất gây nghiện để điều trị chấn thương đầu gối.