Thế giới khủng long: Lãnh địa (2022) – Jurassic World Dominion

Phần phim Thế giới khủng long: Lãnh địa (2022) – Jurassic World Dominion có bước rẽ bất ngờ, khi con người hiện đại đủ thiết bị để khắc chế các sinh vật cổ đại. Lúc này, khủng long trở thành món hàng bị bọn buôn lậu và những công ty nghiên cứu sinh học săn đuổi.