Thế giới khủng long: Trại kỷ phấn trắng (2022) – Jurassic World Camp Cretaceous

Được mời tham gia trại hè phiêu lưu hiện đại tại Isla Nublar, sáu bạn trẻ tuổi teen phải đoàn kết để sống sót khi lũ khủng long xổng chuồng.