Thế Giới Lạ Lùng (2022) – Strange World

Các nhánh huyền thoại là một gia đình gồm các nhà thám hiểm mà sự khác biệt của họ có nguy cơ làm thất bại nhiệm vụ mới nhất và quan trọng nhất của họ.