Thế Giới Ngầm Trỗi Dậy (2012) – Underworld: Awakening

Sau khi bị đông lạnh trong một thời gian dài, Selene thức tỉnh và phát hiện ra rằng thế giới đã thay đổi đáng kể.