The Girl on the Mountain (2022)

Bị ám ảnh bởi bi kịch gia đình, người rừng sống ẩn dật Jack Ward (Daniel O’Reilly) được trao cơ hội cứu chuộc khi một cô gái trẻ (Makenzie Sconce) chạy trốn khỏi sự lạm dụng và giết người, bước vào cuộc đời anh.