The Killer: A Girl Who Deserves To Die (Deo Killeo: Jugeodo Doeneun Ai / 더 킬러: 죽어도 되는 아이) (2022)

Một sát thủ đã nghỉ hưu đồng ý chăm sóc một cô gái tuổi teen, nhưng khi cô dính líu đến những người không đáng tin cậy, anh ta phải giải cứu cô.