The Swan Princess: The Mystery of the Enchanted Treasure (1998)

Bộ phim này kể về Derek và Odette phải đối phó với Zelda, một nữ phù thủy, người đang tìm kiếm Nghệ thuật Cấm và mong muốn sử dụng nó để phá hủy hạnh phúc của họ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT