Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng (2024) – Avatar: The Last Airbender

Aang cùng Katara, Sokka và Toph踏上旅程, bắt đầu hành trình học ngự thuật và rèn luyện sức mạnh để đối mặt với kẻ thù. Họ gặp gỡ nhiều nhân vật mới, khám phá những bí mật về thế giới và lịch sử của Avatar, đồng thời đối mặt với những thử thách nguy hiểm.