The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)

Lấy bối cảnh 10 năm sau đại dịch xác sống. Xoay quanh một nhóm người sống sót đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống.