The Ward (2010)

Bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần bỏ hoang, Kristen phải đối mặt với quá khứ đen tối và một thế lực siêu nhiên đáng sợ đang ám ảnh cô và những bệnh nhân khác.

Danh mục: , Từ khóa: