The Warriors (1979)

The Warriors là một bộ phim mang tính biểu tượng về văn hóa đường phố của Mỹ. Phim khám phá các chủ đề như bạo lực, tội phạm và sự chia rẽ xã hội.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT