Thị Trấn Tội Ác (2010) – The Town

Một nhóm trộm thành thạo cướp ngân hàng và bắt giữ Claire, trợ lý giám đốc, làm con tin. Mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp khi một trong số các thành viên phi hành đoàn phải lòng Claire.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT