Thiện Ác ĐốI Đầu 2 (2018) – The Equalizer 2

Robert McCall phục vụ công lý không nao núng cho những người bị bóc lột và áp bức, nhưng anh sẽ đi được bao xa khi đó là người anh yêu?

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT