Thiên Địa Bảo Liên Đăng (2021) – The Magic Lotus Lantern (Tian Di Bao Lian Deng / Lotus Lantern / 天地宝莲灯)

Bảo Liên Đăng trấn giữ trời đất bị mất trộm, Dương Tiễn tự mình giáng trần tìm đèn và yêu nhau với một người phụ nữ phàm trần. Hai người cùng nhau chống lại Ma Quân Hỗn Độn hòng lật đảo Lục Giới, cuối cùng ngăn trở Bảo Liên Đăng bị hủy.