Thiên Địa Của Rồng (2011) – There Be Dragons

Xuất phát từ nỗi kinh hoàng của Nội chiến Tây Ban Nha, một ứng cử viên cho việc phong thánh được điều tra bởi một nhà báo, người phát hiện ra người cha ghẻ lạnh của chính mình có mối liên hệ sâu sắc, đen tối và tàn khốc với cuộc đời của vị thánh.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT