Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện (2023) – Sakra (Tin lung baat bou / 天龍八部之喬峰傳)

Kiều Phong ra biên ải làm người chăn gia súc. Mộ Dung Phục sau khi được cứu khỏi trận chiến chạy sang Đại Liêu lánh nạn. Trên đường đi, Mộ Dung Phục chạm mặt A Tử và Tiêu Viễn Sơn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT