Thiên Mệnh Anh Hùng (2012) – Blood Letter

Cao thủ Trần Nguyên Vũ thề sẽ trả thù Thái Hậu độc ác, kẻ giết cả gia tộc chàng. Cùng nữ kiếm thủ Hoa Xuân, chàng bước vào 1 cuộc huyết chiến một mất một còn với lính cung đình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT