Thiên Tài Bất Hảo (2017) – Bad Genius

Một học sinh xuất sắc bị lôi kéo vào đường dây gian lận học đường với đầy rẫy rủi ro, nhưng đi liền với nó cũng là cơ hội kiếm rất nhiều tiền.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT