Thor: Tận thế Ragnarok (2017) – Thor: Ragnarok (Thor: Ragnarök)

Bị giam cầm trên hành tinh Sakaar, Thor phải chạy đua với thời gian để trở về Asgard và ngăn chặn Ragnarök, sự hủy diệt thế giới của anh, dưới bàn tay của kẻ ác Hela hùng mạnh và tàn nhẫn.