Thứ 6 Ngày 13 (1985) – Friday the 13th Part 5: A New Beginning

Vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ của mình, Tommy Jarvis, người đã giết Jason Voorhees khi còn nhỏ, được gửi đến một ngôi nhà nửa chừng hẻo lánh ở vùng nông thôn, nơi vụ giết một thanh niên gây ra một loạt vụ giết người tàn bạo trong khu vực.