Thứ 6 Ngày 13: Chương Cuối (1984) – Friday the 13th Part 4: The Final Chapter

Đêm sau sự kiện của phần phim trước, cảnh sát dọn dẹp khuôn viên và thi thể của Jason Voorhees, được cho là đã chết, được đưa đến nhà xác.