Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng (2018) – Along With the Gods: The Last 49 Days (Singwa Hamkke: Ingwa Yeon / 신과함께: 인과 연)

Trong khi bảo vệ một linh hồn khác thường, các Sứ giả của thế giới bên kia điều tra một cụ ông đã sống lâu hơn thời gian được phép, rồi đi sâu vào quá khứ của chính họ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT