Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới (2017) – Along with the Gods: The Two Worlds (Together with God – Sin and Punishment / Singwa Hamkke: Joe wa Beol / 신과함께: 죄와 벌)

Một người lính cứu hỏa chết và đến thế giới bên kia, nơi các Sứ giả đưa anh vượt qua bảy thử thách và một cuộc hành trình hiểm nguy qua nhiều địa ngục.