Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy (2022) – Hansan: Rising Dragon (Hansan: Yongeui Chulhyeon / 한산: 용의 출현)

Hansan là tác phẩm kể về vị đô đốc huyền thoại Yi Sun Shin, có nội dung nói về trận thủy chiến nổi tiếng tại Nhàn Sơn Đảo. Nơi đây, bằng đội hình cánh sếu và các quy bối thuyền, ông đã đánh bại lực lượng hải quân tinh nhuệ của Nhật.