Tia Chớp (2008) – Bolt

Khi Bolt bị lạc khỏi studio, anh ta phải thực hiện một cuộc hành trình dài trên khắp Mỹ để tìm đường trở về nhà.