Tiên Hắc Ám 2 (2019) – Maleficent: Mistress of Evil

Maleficent và cô con gái đỡ đầu Aurora bắt đầu đặt câu hỏi về mối quan hệ gia đình phức tạp đã ràng buộc họ khi họ bị kéo theo những hướng khác nhau bởi đám cưới sắp diễn ra, những đồng minh bất ngờ và những thế lực đen tối mới đang diễn ra.