Tiếng Thét (2022) – Scream 5

Tara (Jenna Ortega) nhận được tin nhắn từ người bạn tên Amber, thúc giục cô nghe cú điện thoại đang đổ chuông từ máy bàn. Khi Tara hỏi tại sao Amber biết điện thoại bàn nhà mình đang reo, người phía bên kia đáp: “Tao không phải Amber”.