Tìm Vợ Cho Bà (2018) – Bride for Rent

Anh chàng nợ nần ngập đầu phải duy trì cuộc hôn nhân giả để được kế thừa tài sản, nhưng nữ diễn viên anh ta thuê cũng đưa ra điều kiện của riêng cô.