Tin “nóng” (2019) – Bombshell

Một nhóm phụ nữ đối đầu với Roger Ailes, người đứng đầu Fox News và bầu không khí độc hại mà ông chủ trì tại mạng lưới.