Tin “nóng” (2019) – Bombshell

Một nhóm phụ nữ đối đầu với Roger Ailes, người đứng đầu Fox News và bầu không khí độc hại mà ông chủ trì tại mạng lưới.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT