Tinh Võ Môn (1972) – Fist of Fury (The Chinese Connection / Jing wu men)

Lý Tiểu Long vào vai Trần Chân, một học sinh của Huo Yuanjia, người chiến đấu để bảo vệ danh dự của người Trung Quốc trước sự xâm lược của nước ngoài và đưa ra công lý những kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của chủ nhân mình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT