Tình Yêu Người Trưởng Thành (2022) – Loving Adults (Kærlighed for voksne)

Ranh giới mong manh giữa yêu và ghét hóa thành chết chóc khi người vợ phát hiện chồng ngoại tình – và cả hai đều dùng đến các biện pháp cực đoan để đạt được điều họ muốn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT