Tinker Bell và Kho Báu Thất Lạc (2009) – Tinker Bell and the Lost Treasure

Các nàng tiên tài năng thiên nhiên đang mang mùa thu đến đất liền. Trong khi đó, ở Pixie Hollow, Tinker Bell được triệu tập để gặp Nữ hoàng Clarion, Fairy Mary và Thủ tướng của Mùa thu.