Tôi Là Nữ Đặc Cảnh (2022) – I am a SWAT woman (Female Special Police Officer / 我是女特警)

Nữ đặc cảnh Thịnh Nam đi ăn tiệc, nào ngờ đụng phải băng nhóm cướp nữ trang đã lên kế hoạch táo bạo tàn sát đẫm máu.